Obrazac za reklamaciju

Bluenautic d.o.o.

HR 23206 Sukosan

OIB: HR 6647030386

Tel: +385 23 394170

info(at)marinepool-bluenautic.com

OBRAZAC ZA REKLAMACIJU

 

 

 

Kao našem kupcu, a u skladu sa zakonima o zaštiti potrošača, omogućujemo Vam da moguće neispravan artikal reklamirate. Kako bi ostvarili ovo pravo trebate nam ovaj obrazac poslati ispunjen putem pošte ili e- maila. Ispunjeni obrazac treba biti priložen naručenom paketu prilikom vraćanja istog.

Potpis kupca:

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Privredna Banka Zagreb

IBAN:HR 5923 40009 1110 4598 23